Filmproductie in New Jersey breekt in 2022 opnieuw records

Privacybeleid

Kies het privacybeleid van New Jersey

Introductie

Choose New Jersey, Inc. ("CHOOSENJ") heeft dit privacybeleid opgesteld om aan te tonen dat het zich voortdurend inzet voor gebruikersprivacy en online gegevensbeveiliging, en om zijn online praktijken voor het verzamelen, gebruiken en verspreiden van informatie aan de gebruikers van CHOOSENJ-websites te communiceren. Neem de tijd om ons privacybeleid te lezen en volledig te begrijpen, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonlijke informatie behandelen en verwerken.

CHOOSENJ behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit privacybeleid op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit privacybeleid regelmatig te controleren op dergelijke wijzigingen. Als u de CHOOSENJ-websites blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Verzamelde informatie

Automatisch verzamelde informatie
Als u door de CHOOSENJ-websites, -pagina's of downloadbare informatie bladert, wordt door servers automatisch bepaalde informatie over uw bezoek verzameld en opgeslagen. Deze informatie identificeert u mogelijk niet persoonlijk. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw IP-adres, browser- en computermetadata, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende website-adressen. Deze informatie kan door CHOOSENJ worden gebruikt om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de CHOOSENJ websites.

CHOOSENJ kan cookies gebruiken als een methode voor het verzamelen en opslaan van informatie. Cookies zijn kleine bestanden die uw webbrowser op uw opslagapparaat plaatst voor archiveringsdoeleinden. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikerstrends en -patronen te volgen, of om uw browse-ervaring te verbeteren door te voorkomen dat u uw voorkeuren op bepaalde delen van de CHOOSENJ-websites opnieuw moet invoeren wanneer u eerder voorkeursinformatie hebt ingevoerd. U hebt de mogelijkheid om cookies op elk moment te accepteren of te weigeren via de voorkeursopties van uw browser.

Gegevens die u aan ons verstrekt
Alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt tijdens het bezoeken van de CHOOSENJ-websites, het aanmelden voor onze e-nieuwsbrief of bij het reageren via e-mail of het invullen van een enquête in verband met een functie op de CHOOSENJ-websites, zal worden gebruikt om op uw bericht te reageren en ons te helpen u de door u gevraagde informatie verstrekken. CHOOSENJ legt dergelijke persoonlijke informatie niet vast zonder uw medeweten of toestemming. Deze informatie kan demografische gegevens, voornaam en e-mailadres bevatten.

CHOOSENJ zal in geen geval om uw burgerservicenummer of bankrekeninggegevens vragen wanneer u de CHOOSENJ-websites bezoekt.

Hoe de informatie wordt gebruikt

CHOOSENJ gebruikt de van u verzamelde informatie om u te antwoorden met betrekking tot de reden waarom u contact met ons heeft opgenomen en om onze diensten, programma's en activiteiten te leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren, om nieuwe te ontwikkelen en om CHOOSENJ, onze gelieerde ondernemingen, onze partners en onze gebruikers te beschermen . We kunnen deze informatie ook gebruiken om u op maat gemaakte inhoud aan te bieden.

We gebruiken de naam en gerelateerde informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt of zich registreert voor onze e-nieuwsbrief. Wanneer u contact opneemt met CHOOSENJ, kunnen we uw communicatie bewaren om eventuele problemen op te lossen. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van aankomend nieuws, wijzigingen of verbeteringen.

We kunnen informatie gebruiken die is verzameld via cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, om uw gebruikerservaring en de algehele kwaliteit van onze diensten te verbeteren. We zullen geen cookie-informatie combineren met persoonlijk identificeerbare informatie tenzij we uw opt-in toestemming hebben.

Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, zal alle informatie die u indient niet worden gedeeld met, bekendgemaakt aan of gedistribueerd aan derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is. Anders zal CHOOSENJ die persoonlijke informatie binnen haar organisatie alleen gebruiken om te reageren op uw specifieke verzoek of e-mail, en om u te informeren over verschillende programma's, activiteiten of diensten. CHOOSENJ zal deze persoonlijke informatie opslaan in haar beveiligde database en zal passende maatregelen nemen om deze informatie te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik.

BERICHT AAN INTERNATIONALE GEBRUIKERS

CHOOSENJ verwerkt persoonlijke informatie op servers in de Verenigde Staten (“VS”).

Als u een niet-Amerikaanse gebruiker van de CHOOSENJ-websites bent, weet dan dat u door de websites te bezoeken en ons persoonlijke gegevens te verstrekken, erkent en ermee instemt dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in het land waarin ze zijn verzameld en in andere landen, waaronder de VS, waar de wetten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens mogelijk minder streng zijn dan of anderszins verschillen van de wetten van het land waarin u wonen of zich bevinden bij het gebruik van onze diensten. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken, stemt u in met dergelijke overdrachten.

Internationale overdracht van informatie
De VS, de lidstaten van de Europese Unie (“EU”) en de andere landen die samen met de EU de Europese Economische Ruimte (“EER”) vormen, en andere niet-EU- en niet-EER-landen hebben allemaal verschillende wetten. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden overgedragen vanuit het land waarin u woont of zich bevindt wanneer u onze diensten gebruikt naar een ander land, kunnen de wetten die van toepassing zijn op uw persoonlijke gegevens in het land waarnaar uw persoonlijke gegevens worden overgedragen verschillen van die in het land van waar u woont of zich bevindt bij het gebruik van onze diensten.

Internationale betrokkenen
CHOOSENJ probeert zich te houden aan redelijke gegevensbeschermingswetten over de hele wereld, die u, indien van toepassing, de volgende rechten geven (voor zover redelijkerwijs mogelijk):

 • Toegang tot de gegevens. U kunt toegang vragen tot de gegevens die we over u hebben en ons verzoeken deze te bewerken of te verwijderen.
 • Gegevensportabiliteit. U hebt het recht om kopieën op te vragen van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om te verzoeken dat deze informatie wordt doorgegeven aan een andere dienstverlener (indien technisch mogelijk).
 • Verwijdering. Mogelijk kunt u uw gegevens laten verwijderen of wissen.
 • Het corrigeren van onjuiste of onvolledige informatie. We handhaven een proces om u te helpen bevestigen dat uw gegevens correct en up-to-date blijven.
 • Beheer uw informatie. U kunt kiezen of u al dan niet materiaal van ons of sommige van onze gelieerde ondernemingen en partners wilt ontvangen. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.
 • Toestemming intrekken. Als de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming voor toekomstige verwerking te allen tijde intrekken.
 • Bezwaar maken tegen of beperken van het gebruik van gegevens. U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van alle of een deel van uw gegevens (dwz als we geen wettelijk recht hebben om ze te blijven gebruiken) of om ons gebruik ervan te beperken (dwz als uw gegevens onjuist zijn of onrechtmatig worden bewaard).

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek per e-mail sturen naar: legaal@choosenj.com.

Privacy van kinderen

De CHOOSENJ-websites zijn niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We beheren onze sites in overeenstemming met de Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) en zullen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen van iemand onder de 13 jaar. , gegevens over minderjarigen opslaan en gebruiken als onderdeel van de registratie van de e-Nieuwsbrief en contactgegevens die nodig zijn om onze diensten te verlenen. U stemt in met het gebruik van de informatie van uw minderjarige kinderen wanneer u de informatie in ons systeem invoert. We kunnen echter de toestemming van de ouder vragen op elke manier die de wet toestaat. Als de persoonlijke informatie van het kind bijvoorbeeld alleen door ons wordt gebruikt, kunnen we de ouder ook per e-mail om toestemming vragen. Als de persoonlijke informatie van het kind wordt gedeeld met een derde partij, kunnen we controleren of de persoon die toestemming geeft de ouder is door om bewijs van de relatie te vragen. Ouders hebben de mogelijkheid om toestemming te geven voor het verzamelen en gebruiken van de informatie van hun kinderen zonder toestemming te geven voor de openbaarmaking van die informatie aan derden, behalve voor zover openbaarmaking van dergelijke informatie een noodzakelijk onderdeel is van de activiteit waarvoor ouderlijke toestemming wordt gegeven .

OPT-OUT BELEID

U hebt de mogelijkheid om u af te melden voor contact met of het ontvangen van niet-transactionele informatie van CHOOSENJ, haar sponsors, gelieerde ondernemingen en/of partners, en de mogelijkheid om te kiezen hoe CHOOSENJ uw persoonlijke informatie gebruikt. U kunt op elk moment ook uw persoonlijke informatie bekijken, bijwerken en corrigeren. Als u van deze opties gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail met uw verzoek naar: legaal@choosenj.com.

uITZONDERINGEN

De verplichtingen van CHOOSENJ onder dit privacybeleid zijn niet van toepassing op informatie of gegevens die:
 1. bekend was bij de CHOOSENJ voordat deze toegang kreeg tot de informatie of gegevens;
 2. geheel in het publieke domein is of wordt;
 3. is niet uniek identificeerbaar als de uwe (dwz persoonlijk identificeerbare informatie);
 4. rechtmatig ontvangen van een derde partij zonder schending van enige verplichting tot vertrouwelijkheid jegens u; en/of
 5. gecreëerd door CHOOSENJ onafhankelijk van de toegang tot of het gebruik van uw persoonlijke informatie.

VEILIGHEID

CHOOSENJ heeft voor de sector geschikte elektronische, fysieke en bestuurlijke procedures ingevoerd om ongeoorloofde toegang tot gegevens te beschermen en te helpen voorkomen, de gegevensbeveiliging te handhaven en een correct gebruik van de informatie die we online verzamelen te waarborgen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De CHOOSENJ-websites bevatten links naar andere websites. Wanneer u een van deze links volgt, bent u, zodra u de CHOOSENJ-websites verlaat, onderworpen aan het privacybeleid van de nieuwe website.

VRAGEN?

Stel vragen over dit privacybeleid of andere praktijken van de CHOOSENJ-websites aan CHOOSENJ door een e-mail te sturen legaal@choosenj.com.

WAT KAN KIEZEN New Jersey VOOR JOU DOEN?

Verhuis- en uitbreidingsservices

We bieden op maat gemaakte RFI-reacties, demografische gegevens, gedetailleerde marktbeoordelingen en andere gratis bedrijfsverplaatsings- en uitbreidingsdiensten. Wanneer uw bedrijf ervoor kiest om in New Jersey te groeien, helpen we u ook om uw goede nieuws bekend te maken.

Sitebezoeken

We zorgen ervoor dat uw zoektocht naar onroerend goed naadloos verloopt, zodat u de site vindt die het beste aansluit bij uw verhuis- of uitbreidingsbehoeften.

Economische ontwikkelingsverbindingen

Onze publieke en private partners bieden een breed scala aan diensten. Van samenwerking op het gebied van onderzoek in het hoger onderwijs tot regelgevende en juridische bijstand tot training van personeel, ze zorgen ervoor dat je een soepele landing hebt.

Carly Wronko
Directeur Marketing
Jen Lenhardt
Chief Administrative Officer